Kültür ve Turizm Bakanlığı Çocuk Bakımevi
Anasayfa Site Ağacı Arama
Kreşten Görüntüler
Eğitim Programlarımız

Serbest Zaman Etkinlikleri
Serbest zaman etkinlikleri programın ilk etkinliğidir. Bu etkinlikle çocuklar güne hazırlanmaktadır. Serbest zaman etkinlikleri ilgi köşelerinde( evcilik, fen ve matematik, sanat, müzik, kukla ve eğitici oyuncak köşeleri) oyun ve sanat etkinliklerini kapsamaktadır. Serbest zaman diliminde çocuklar öğretmenlerin yönlendirmesi olmadan kendi ilgileri doğrultusunda oynamak istedikleri köşeleri ve oyun arkadaşlarını seçerler.Türkçe –Dil Etkinlikleri:
Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarının sağlanması ile yeni kelimeler öğrenerek kelime dağarcıklarının genişlemesine, düşüncelerini dil aracılığıyla ifade etmelerine destek olur. Dil gelişimini desteklemek için ana dili etkinlikleri (şiir, tekerlemeler, bilmeceler, parmak oyunları, hikâye, duygu kartları, ritim çalışmaları, müzikli öykü oluşturma vb.) öğretmenlerimiz tarafından büyük bir titizlikle uygulanmaktadır.Müzik ve Ritim Etkinlikleri:
Müzik etkinlikleri günlük planda yer alan diğer etkinlikler sırasında da kullanılabilen etkinliklerdir. Ritim ve ses çalışmaları, şarkı söyleme, söylediği şarkıyı canlandırma, işitsel algı etkinlikleri, yaratıcı hareket ve dans, müzikli öykü oluşturma gibi çalışmalardır.Oyun ve Hareket Etkinlikleri:
Psikomotor gelişimlerini, iletişim ve sosyal becerilerini, yaratıcılıklarını destekleyecek serbest etkinliklere, müzikli oyunlara, kurallı ve grup oyunlarına yer verilmektedir. Yapılan oyun etkinlikleri çocuklarda var olan bilgi ve beceriyi ortaya çıkararak, toplumsal rolleri benimsemeyi, paylaşmayı ve stratejiler geliştirmelerini sağlamaktadır.Sanat Etkinlikleri:
Sanat, bireyin duygusal dışavurumunun, kendisini tanımasının, kişiliğinin gelişmesinin ve sosyalleşmesinin en önemli aracı olduğu bilinmektedir. Sanat çalışmaları günlük planlar kapsamında çocuklar için etkili bir öğrenme fırsatı olarak da kullanılmaktadır. Çocuklarımızın küçük kas motor gelişimlerini, el ve göz koordinasyonunu desteklemek, estetik duygusunu kazanmak, hayal gücü ve yaratıcı düşünmeyi sağlamak için farklı materyaller (oyun hamuru, boya, seramik, artık materyaller vs.) kullanılarak sanat etkinlikleri ve proje çalışmaları yapılmaktadır. Sanat etkinlikleri tek başına olabildiği gibi diğer etkinliklerin tamamlayıcısı olarak da düzenlenmektedir.


Fen ve Doğal Etkinlikleri:
Çocukların ilgisini çekecek yöresel, mesleki ve güncel önemi olan her mekân çocuklar için doğal bir öğrenme alanıdır. Çocukları gözlem yapmaya, problem çözmeye, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yöneltmek amacıyla deneyler, araçları tanıma-kullanma, doğa gezileri- piknikler, dergi ve kitapları inceleme çalışmaları yapılmaktadır.


Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları:
Çocukların ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeylerini arttırmak amacıyla yaş grupları göz önünde bulundurularak okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. Görsel ve işitsel algı çalışmaları( el-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı, mekanda konum, mekansal ilişkiler, dinleme, konuşma vb.), dikkat- bellek, temel kavram çalışmaları, problem çözme, el becerisi ile özbakım becerilerini geliştirme çalışmaları gibi etkinlikler çeşitli kavram kitapları, eğitsel CD’ler ve somut nesneler kullanılarak yapılmaktadır. Yapılan etkinliklerle okuma yazma öğretimi amaçlanmamaktadır.

Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 4155 kez gösterilmiştir.