Kültür ve Turizm Bakanlığı Çocuk Bakımevi
Anasayfa Site Ağacı Arama
Kreşten Görüntüler
Misyonumuz Vizyonumuz

  MİSYONUMUZ
       Çocukların bedensel, zihinsel, sosyal, duygusal gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamının hazırlanması, gelişimsel ve bireysel özellikleri,  gereksinimleri dikkate alınarak eğitim programlarının düzenlenmesi, beslenme, uyku, temel bakım ve temizlik alışkanlıkları ile özgüvenlerini kazanmaları, sağlıklı büyüme, gelişme ortamında doğa  ve çevreye karşı duyarlı olarak yetişmelerinin sağlanmasıdır.

VİZYONUMUZ
      
       Çocukların Atatürk, vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, manevi değerlere bağlı, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli, hak ve sorumluluklarını bilen saygılı ve hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.

Çocukların Türkçeyi doğru  ve güzel konuşmalarını sağlamak.

Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal gelişimlerini ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak.

Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak. 

Çocuklara sevgi, saygı işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi davranışları kazandırmak.

Çocuklara hayal güçlerini yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışlarını kazandırmak.

Çocukları ilköğretime hazırlamaktır.
Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 3110 kez gösterilmiştir.